DCINE's day - Ngày hội xem phim với ưu đãi chỉ từ 40.000đ/vé 2D áp dụng cho tất cả khách hàng vào ngày Thứ Hai cuối cùng của mỗi tháng. 
 
** Điều khoản và điều kiện của chương trình
- Ưu đãi áp dụng đồng giá cho tất cả các loại ghế và tất cả các suất chiếu.
- Chương trình không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết, Suất chiếu đặc biệt và Suất chiếu sớm
- Không áp dụng cho hình thức mua vé nhóm
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác