Dcine xin chân thành cảm ơn vì bạn đã luôn đồng hành và bên cạnh chúng mình trong những năm vừa qua. Như một lời tri ân, Dcine gửi đến các bạn thông tin về chính sách thành viên trong năm 2022:

1. THÀNH VIÊN DCINE MEMBER

Với hạng DCINE Member, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 

o   Tích lũy điểm thưởng (5% tại quầy vé và 3% tại quầy bắp nước) và sử dụng điểm thưởng để mua vé/bắp nước hoặc đổi quà tặng. 

o   Gia hạn thời gian sử dụng điểm thưởng đang có trong tài khoản từ 31/12/2021 đến 30/06/2022. Quý thành viên vui lòng sử dụng để tránh hết hạn, sau ngày 30/06/2022 tất cả điểm thưởng trong thẻ sẽ được trả về mức 0 điểm.

o   Quà tặng ngày sinh nhật của thành viên DCINE Member (01 Couple Combo) áp dụng trong tháng sinh nhật.

2. THÀNH VIÊN DCINE VIP 2022

o   Duy trì hạng thành viên VIP 2022 cho tất cả các khách hàng VIP 2021

o   Nâng hạng VIP 2022 dành cho các khách hàng thân thiết 2021 có tổng chi tiêu trong 2021 là: 1,400,000 VNĐ đến 2,799,000 VNĐ

o   Gia hạn thời gian sử dụng điểm thưởng đang có trong tài khoản từ 31/12/2021 đến 30/06/2022. Quý thành viên vui lòng sử dụng để tránh hết hạn, sau ngày 30/06/2022 tất cả điểm thưởng trong thẻ sẽ được trả về mức 0 điểm.

o   Với hạng DCINE VIP 2022, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm:

·        03 vé xem phim 2D miễn phí cho tất cả các ngày trong tuần.

·        01 vé xem phim tại rạp Cine de Luxe miễn phí cho tất cả các ngày trong tuần.

·        Quà tặng ngày sinh nhật của thành viên VIP (01 Couple Combo & 01 vé 2D) áp dụng trong tháng sinh nhật.

·        Tỷ lệ tích điểm sốc: 7% tại quầy vé & 3% tại quầy bắp nước

3. THÀNH VIÊN DCINE VVIP 2022

o   Duy trì hạng thành viên VVIP 2022 cho tất cả các khách hàng VVIP 2021

o   Nâng hạng VVIP 2022 dành cho khách hàng thân thiết 2021 có tổng chi tiêu trong 2021: từ 2,800,000 VNĐ trở lên

o   Gia hạn thời gian sử dụng điểm thưởng đang có trong tài khoản từ 31/12/2021 đến 30/06/2022. Quý thành viên vui lòng sử dụng để tránh hết hạn, sau ngày 30/06/2022 tất cả điểm thưởng trong thẻ sẽ được trả về mức 0 điểm.

o   Với hạng DCINE VVIP 2022, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm:

·        06 vé xem phim 2D miễn phí cho tất cả các ngày trong tuần.

·        02 vé xem phim tại rạp Cine de Luxe miễn phí cho tất cả các ngày trong tuần.

·        Quà tặng ngày sinh nhật của thành viên VIP (01 Couple Combo & 02 vé 2D) áp dụng trong tháng sinh nhật.

·        Tỷ lệ tích điểm sốc: 10% tại quầy vé & 5% tại quầy bắp nước

Lưu ý:

o   Tổng chi tiêu năm 2022 được tính từ ngày 14/01/2022 đến 31/12/2022.

o   Dcine sẽ giữ và nâng hạng VIP & VVIP 2022 vào ngày 14/01/2022 & thành viên có thể sử dụng ưu đãi từ 20/01/2022.