Chăm sóc khách hàng

  • Hotline Bến Thành 0932 128 209
  • Hotline Sóc Trăng: 02993 895 888
  • Giờ làm việc: 8:00 - 22:00
  • Email hỗ trợ: info@dcine.vn
  • Email liên hệ hợp tác: quanhb@dcine.vn

Liên hệ hợp tác

Email hỗ trợ: quanhb@dcine.vn

Liên hệ!

Send

Mua Vé Ngay