BLOODSHOT (C18)

Hành động

Đạo diễn: Dave Wilson


SIÊU VỆ SĨ SỢ VỢ - THE PROTECTOR (C16)

Tình Cảm

Đạo diễn: Pipat Jomkoh


NẮNG 3: LỜI HỨA CỦA CHA (C16)

Tình Cảm

Đạo diễn: Đồng Đăng Giao


THÍ NGHIỆM XÁC SỐNG - PATIENTS OF A SAINT

Kinh dị

Đạo diễn: Russel Owen


KẺ VÔ HÌNH - THE INVISIBLE MAN (C18)

Kinh dị

Đạo diễn: Leigh Whannell


CẬU BÉ MA 2 - THE BOY 2

Kinh dị

Đạo diễn: William Brent Bell


Mua Vé Ngay