1. Cấp độ DCINE Member
Khi đăng kí tham gia chương trình DCINE Movie Club, tất cả các khách hàng sẽ trở thành thành viên DCINE Member (áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi trở lên).
Với cấp độ DCINE Member, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 
- Tích lũy điểm thưởng (5% tại quầy vé và 3% tại quầy bắp nước) và sử dụng điểm thưởng để mua vé/bắp nước hoặc đổi quà tặng. 
- Quà tặng nhận ngày sinh nhật của thành viên DCINE Member: 01 Couple Combo gồm 1 phần bắp và 2 ly nước.
- Tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên DCINE Member.
 
2. Cấp độ DCINE VIP
Trong vòng 1 năm, khi tài khoản của thành viên DCINE Member có tổng chi tiêu từ 4.000.000 triệu đồng đến 7.999.999 triệu đồng, thành viên sẽ được nâng cấp lên DCINE VIP. 
Với cấp độ DCINE VIP, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 
- Tăng tỷ lệ tích lũy điểm thưởng: từ 5% lên 7% tại quầy vé và từ 3% lên 5% tại quầy bắp nước) và sử dụng điểm thưởng để mua vé/bắp nước hoặc đổi quà tặng.
- Quà tặng nhận ngày sinh nhật: 01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước) và 1 vé xem phim 2D cho tất cả các ngày trong tuần. 
- 2 vé xem phim 2D cho các ngày trong tuần
- 2 vé xem phim 2D cho các ngày cuối tuần
- 1 phần Couple Combo miễn phí bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước 
- Tham gia các chương trình khuyến mãi cùng như nhiều sự kiện đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên DCINE VIP. 
 
3. Cấp độ thành viên DCINE VVIP
Trong vòng 1 năm, khi tài khoản của thành viên DCINE VVIP có tổng chi tiêu từ 8.000.000 triệu đồng trở lên, thành viên sẽ được nâng cấp lên DCINE VVIP – cấp độ cao nhất của chương trình DCINE Movie Club.
Với cấp độ DCINE VVIP, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm:
- Tăng tỷ lệ tích lũy điểm thưởng: từ 7% lên 10% tại quầy vé và từ 5% lên 7% tại quầy bắp nước) và sử dụng điểm thưởng để mua vé/bắp nước hoặc đổi quà tặng.
- Quà tặng nhận ngày sinh nhật: 01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước) và 2 vé xem phim 2D cho tất cả các ngày trong tuần. 
- 4 vé xem phim 2D cho các ngày trong tuần
- 4 vé xem phim 2D cho các ngày cuối tuần
- 1 phần Couple Combo miễn phí bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước
- Quà tặng đặc biệt dành riêng cho thành viên DCINE VVIP.
- Tham gia các chương trình khuyến mãi cùng như nhiều sự kiện đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên DCINE VVIP. 
 
Lưu ý:
- Tổng chi tiêu của mỗi thành viên sẽ được xét duyệt vào hết ngày 31/12/2019
- Cấp độ thành viên sẽ được duy trì trong vòng 01 năm
- Trong vòng 1 năm, nếu thành viên VIP hoặc VVIP có tổng chi tiêu đạt điều kiện, sẽ tiếp tục được giữ hạng/tăng hạng thành viên.