1. Cách tích lũy điểm thưởng
Khi thực hiện bất kì giao dịch nào tại quầy vé hoặc quầy bắp nước, thành viên DCINE Movie Club sẽ được tích lũy điểm vào tài khoản của mình. Điểm thưởng sẽ được dùng để lên hạng thành viên qua mỗi năm cũng như để quy đổi ra các quà tặng và ưu đãi độc quyền từ DCINE. 
 
Giao dịch Member VIP VVIP
Tại quầy vé  5% 7% 10%
Tại quầy bắp nước 3% 3% 5%
 
2. Quy đổi điểm thưởng
Với các điểm thưởng được tích lũy trong tài khoản, thành viên DCINE Movie Club có thể quy đổi ra Vé xem phim miễn phí, Bắp nước miễn phí hoặc các quà tặng độc đáo từ DCINE (danh sách quà tặng sẽ được cập nhật cho thành viên tùy từng thời điểm).
 
3. Lưu ý 
- Điểm thưởng cho mỗi giao dịch thành công sẽ được ghi nhận vào tài khoản thành viên trong ngày kế tiếp.
- Điểm thưởng có thể được sử dụng và quy đổi tại tất cả các cụm rạp thuộc hệ thống DCINE.
- Điểm thưởng có thời hạn sử dụng trong vòng 01 năm kể từ ngày bắt đầu tích lũy điểm.
- Điểm thưởng của thành viên sẽ được làm tròn theo quy tắc:
+ Từ 0.1 - 0.4 điểm: làm tròn xuống
+ Từ 0.5 - 0.9 điểm: làm tròn lên
- Các giao dịch sử dụng điểm thưởng (mua vé, bắp nước) sẽ không được tích điểm.
- Các giao dịch sử dụng vouhcer để đổi vé sẽ không được tích điểm.
- Đối với các tài khoản không phát sinh bất kỳ giao dịch nào tại Dcine trong 2 năm liên tục sẽ trừ toàn bộ số điểm thưởng.