Trong tháng sinh nhật, các thành viên của DCINE Movie Club sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 
- DCINE Member:   01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước).
- DCINE VIP:          01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước) và 1 vé xem phim 2D miễn phí.  
- DCINE VVIP:        01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước) và 2 vé xem phim 2D miễn phí. 
 
Lưu ý
- Quà tặng sinh nhật có giá trị quy đổi duy nhất trong tháng sinh nhật của thành viên (dựa trên thông tin đăng kí của thành viên).
- Quà tặng sinh nhật chỉ áp dụng cho các thành viên có phát sinh ít nhất 1 giao dịch trước tháng sinh nhật.
- Thẻ thành viên phải được tạo trước 72 tiếng và có ít nhất 01 giao dịch trước 48 tiếng trước đổi quà sinh nhật. 
- Vui lòng xuất trình CMND tại quầy để đổi quà sinh nhật.